Dynamisk eksportstøtte til unikke markedsmuligheder (HIT-puljen)

Dette ansøgningsskema vedrører puljen ”Dynamisk eksportstøtte til unikke markedsmuligheder”.

Denne pulje har fokus på fx hitdrevne projekter eller andre unikke markedsmuligheder.

For at komme i betragtning til denne pulje skal ansøgeren dokumentere, at der foreligger en unik markedsåbning. Eksempler på en sådan åbning kunne være: En top-ti placering på iTunes på eksportmarkedet, en høj radiorotation på eksportmarkedet, deltagelse i et prestigefuldt awardshow eller fx muligheden for at spille supportjobs for en – på eksportmarkedet – særligt populær kunstner.

Hvis projektet, hvortil der søges støtte, ikke passer på ovenstående beskrivelse (dvs. hvis projektet vedrører det fortløbende arbejde med etablering af kunstneren/bandet på et eller flere eksportmarkeder), skal der i stedet søges om ”Eksportstøtte til markedsudvikling”, hvilket kan gøres her.

Der kan søges om støtte til markedsføring i udlandet af professionelt arbejdende danske rock- og popbands/-kunstnere. Støtten kan anvendes til fx liveaktiviteter (koncerter, turneer, showcases, supportkoncerter, radio promotions, interviews etc.), annoncering og køb af ydelser på eksportmarkederne som radio pluggers, pr-agenter osv. Der gives ikke støtte til produktion af plader eller videoer.

Bemærk: Der kan ikke søges om eksportstøtte til projekter, som er helt eller delvist afviklet.

MXD støtter projekter med 0–50 %. En grundlæggende betingelse er således en egenfinansiering på mindst 50 % fra branchen. Denne finansiering kan komme fra ansøgeren, bandet/kunstneren, samarbejdspartnere i ind- og udland eller andre.

Læs om øvrige generelle ansøgnings- og vurderingskriterier her (hovedparten af disse vil også fremgå af ansøgningsskemaet).