Eksportstøtte til markedsudvikling

”Eksportstøtte til markedsudvikling” vedrører det fortløbende arbejde med etablering af kunstneren/bandet på et eller flere eksportmarkeder.

Der kan søges til såvel enkeltstående kampagner som mere udstrakte forløb – helt op til en årsplan for et band/en kunstner.

Der er ansøgningsfrist d. 15. i hver måned, undtaget juli måned.

Bemærk: Der kan søges om eksportstøtte til projekter, som løber fra førstkommende ansøgningsfrist og frem. Dvs. der kan som udgangspunkt ikke søges om støtte til projekter, som falder eller påbegyndes før en given ansøgningsfrist.

Der kan søges om støtte til markedsføring i udlandet af professionelt arbejdende danske rock- og popbands/-kunstnere. Støtten kan anvendes til fx liveaktiviteter (koncerter, turneer, showcases, supportkoncerter, radiopromotions, interviews etc.), annoncering og køb af ydelser på eksportmarkederne som radio pluggers, pr-agenter osv. Der gives ikke støtte til produktion af plader eller videoer.

MXD støtter projekter med 0–50 %. En grundlæggende betingelse er således en egenfinansiering på mindst 50 % fra branchen. Denne finansiering kan komme fra ansøgeren, bandet/kunstneren, samarbejdspartnere i ind- og udland eller andre.

MXD ønsker at gøre det muligt at realisere ambitiøse tiltag på eksportmarkederne. En prioritering af støttemidlerne vil således løbende blive foretaget, alt efter hvilke markedsmuligheder ansøgningerne bygger på. Dvs. ved en ansøgningsrunde kan MXD teoretisk set vælge blot at prioritere et enkelt slagkraftigt projekt. Oftest vil niveauet ligge på 5-10 tilsagn pr. ansøgningsrunde.

MXD vurderer ansøgningerne på baggrund af projektets bagvedliggende forretningsplan – og ikke ud fra en kunstnerisk vurdering af musikken. Den gode ansøgning tydeliggør således disse forhold: Hvilke resultater er der tidligere blevet skabt? Hvilke ressourcer og kompetencer kan bandet/kunstneren trække på (beskrivelse af det forretningsmæssige set-up)? Beskrivelse af mål og strategi osv.

Den stærke ansøgning bygger på en tydelig markedsefterspørgsel (altså at der er et ”pull” fra markedet). En meget klar indikator herpå kan fx være, at der er vægtige samarbejdspartnere på eksportterritoriet, der selv investerer ressourcer i projektet.

Læs om øvrige generelle ansøgnings- og vurderingskriterier her (hovedparten af disse vil også fremgå af ansøgningsskemaet).