Eksportstøtte til branchefolk

Dette ansøgningsskema vedrører puljen ”Eksportstøtte til branchefolk”.

MXD har afsat en mindre pulje til støtte af branchefolks rejsevirksomhed i forbindelse med eksportarbejdet med dansk musik. Støtten gives til rejsevirksomhed, der har til formål at skabe netværk, indgå aftaler etc. for de kunstnere, som branchepersonen repræsenterer.

Bemærk:

Der kan ikke søges om eksportstøtte til projekter, som er helt eller delvist afviklet.

En virksomhed kan søge om støtte til maks. én persons rejseomkostninger til en given aktivitet (messe, festival, møde etc.).

Den enkelte brancheperson kan kun få støtte fra MXD til førstegangsbesøg på messer og festivaler (Undtagelse ift. South By SouthWest: Fra 2014 kan en given brancheperson søge og modtage støtte til SXSW-rejser mere end én gang).

MXD støtter projekter med 0-50 %. En grundlæggende betingelse er således en egenfinansiering på mindst 50 % fra branchen. Denne finansiering kan komme fra ansøgeren, bandet/kunstneren, samarbejdspartnere i ind- og udland eller andre.

Læs om øvrige generelle ansøgnings- og vurderingskriterier her.